Κεντρική

 • Προϊόντα
  Προϊόντα
 • Επιτεύγματα
  Επιτεύγματα
 • Νέα
  Νέα

 

Οι Αξίες μας

 • Καινοτομία – Άνοιγμα νέων δρόμων
 • Αξιοπιστία – Για αδιαμφισβήτητες αξιολογήσεις
 • Διάκριση–Προσφορά καινοτόμων προϊόντων
 • Συνεχής βελτίωση-Εστίαση στα αποτελέσματα
 • Προστιθέμενη αξία στα προϊόντα των πελατών μας

Το Όραμά μας

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των πλέον αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης και εργαλείων για σταθερά και αξιόπιστα αποτελέσματα των πελατών μας που τους επιτρέπουν την διαφοροποίηση στην αγορά.

Η Πολιτική μας

Η στήριξη των αγροτών για να πετύχουν και να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα μέσω της εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, την μέγιστη προστασία του περιβάλλοντος, την καλύτερη ποιότητα του προϊόντος και ανταγωνιστική θέση στην αγορά.